ONE DAY / ONE DAY

2014, Colour, China, Chinese Cinema of Today

 

Production Team

Director : Du Bo, Yang Chih-lin, Yi Xiaoxing, Liu Yonghong, Tian Yuan, Tong Zhijian , Jiang Ying, Li Ruijun, Wang Daqing, Du Bo Yang Chih-lin Yi Xiaoxing Liu Yonghong Tian Yuan Tong Zhijian Jiang Ying Li Ruijun Wang Daqing

Screenwriter : Du Bo, Yang Chih-Lin, Yi Xiaxing, Li Bashen, Yang Chih-Lin Qian Tiantian, TYang Rui, TT Tian, Pi San, Li Ruijun, Zhang Yi

Film production and Sales : Prod.: Wang Zhonglei, Huayi Brothers Foundation, Room 910, Block A, Fullink Plaza, 18 Chaowai Street, Chaoyang District, Beijing, 100020 (Chine), [email protected]


 

Synopsis

ONE DAY consists of nine inspirational stories which explore the life and dreams of nine different groups of disadvantaged children. The nine groups of disadvantaged children include impoverished children, dyslexic children, mentally challenged children, abducted children, blind children, overweight children, deaf children, left-behind children, and prisoners’ children. In this film every disadvantaged child has a beautiful life; every disadvantaged child can have the right to their own dreams.

 

Directors

Nine young filmmakers collaborated on this film. Du Bo directed My Little Cinema; Yang Chih-Lin, Take Me Home; Yi Xiaoxing, Solo Choir; Liu Yonghong, Crazy Bread; Tian Yuan, You Don't Need Eyes to See; Tong Zhijian and Jiang Ying, Qiu Zha; Li Ruijun, Present; and Wang Daqing, The Rising Sun.

Nine young filmmakers collaborated on this film. Du Bo directed My Little Cinema; Yang Chih-Lin, Take Me Home; Yi Xiaoxing, Solo Choir; Liu Yonghong, Crazy Bread; Tian Yuan, You Don't Need Eyes to See; Tong Zhijian and Jiang Ying, Qiu Zha; Li Ruijun, Present; and Wang Daqing, The Rising Sun.

Nine young filmmakers collaborated on this film. Du Bo directed My Little Cinema; Yang Chih-Lin, Take Me Home; Yi Xiaoxing, Solo Choir; Liu Yonghong, Crazy Bread; Tian Yuan, You Don't Need Eyes to See; Tong Zhijian and Jiang Ying, Qiu Zha; Li Ruijun, Present; and Wang Daqing, The Rising Sun.

Nine young filmmakers collaborated on this film. Du Bo directed My Little Cinema; Yang Chih-Lin, Take Me Home; Yi Xiaoxing, Solo Choir; Liu Yonghong, Crazy Bread; Tian Yuan, You Don't Need Eyes to See; Tong Zhijian and Jiang Ying, Qiu Zha; Li Ruijun, Present; and Wang Daqing, The Rising Sun.

Nine young filmmakers collaborated on this film. Du Bo directed My Little Cinema; Yang Chih-Lin, Take Me Home; Yi Xiaoxing, Solo Choir; Liu Yonghong, Crazy Bread; Tian Yuan, You Don't Need Eyes to See; Tong Zhijian and Jiang Ying, Qiu Zha; Li Ruijun, Present; and Wang Daqing, The Rising Sun.

Nine young filmmakers collaborated on this film. Du Bo directed My Little Cinema; Yang Chih-Lin, Take Me Home; Yi Xiaoxing, Solo Choir; Liu Yonghong, Crazy Bread; Tian Yuan, You Don't Need Eyes to See; Tong Zhijian and Jiang Ying, Qiu Zha; Li Ruijun, Present; and Wang Daqing, The Rising Sun.

Nine young filmmakers collaborated on this film. Du Bo directed My Little Cinema; Yang Chih-Lin, Take Me Home; Yi Xiaoxing, Solo Choir; Liu Yonghong, Crazy Bread; Tian Yuan, You Don't Need Eyes to See; Tong Zhijian and Jiang Ying, Qiu Zha; Li Ruijun, Present; and Wang Daqing, The Rising Sun.

Nine young filmmakers collaborated on this film. Du Bo directed My Little Cinema; Yang Chih-Lin, Take Me Home; Yi Xiaoxing, Solo Choir; Liu Yonghong, Crazy Bread; Tian Yuan, You Don't Need Eyes to See; Tong Zhijian and Jiang Ying, Qiu Zha; Li Ruijun, Present; and Wang Daqing, The Rising Sun.

Nine young filmmakers collaborated on this film. Du Bo directed My Little Cinema; Yang Chih-Lin, Take Me Home; Yi Xiaoxing, Solo Choir; Liu Yonghong, Crazy Bread; Tian Yuan, You Don't Need Eyes to See; Tong Zhijian and Jiang Ying, Qiu Zha; Li Ruijun, Present; and Wang Daqing, The Rising Sun.
 

Projections

Sunday August 30, 2022 - 09:00 AM - CINÉMA QUARTIER LATIN 15
Monday August 31, 2022 - 04:00 PM - CINÉMA QUARTIER LATIN 15


 

Buy my Ticket

 

Share